Klimaatlandschapsfonds
Stichting Klimaatlandschap Nederland

Stichting Klimaatlandschap Nederland heeft de format "Klimaatlandschap" ontwikkeld. De insteek is: Ontwikkel de groene ruimte door middel van hernieuwbare energie! Kern van de format is gebiedsontwikkeling door de realisatie van nieuwe natuur- en landschapscomplexen, waarin bijvoorbeeld een tijdelijke windmolenopstelling wordt ondergebracht. De opbrengst van de windenergie dient ter dekking van de investeringen én van de kosten voor het duurzame beheer. Een vernieuwende combinatie!

Laatste nieuws
meer
Braspenning 35 / 8253 BA Dronten / T 06 53 94 81 53 / Stuur een e-mail